מכירה מוקדמת- מארז כימיה כללית ואנליטית + מתמטיקה א+ב לביולוגים

חוברות הלימוד נועדו לארגן ולסכם את הנושאים הכלולים בקורס "כימיה כללית ואנליטית" ו-"מתמטיקה א+ ב לביולוגים" למאגר ידע מקיף, מתומצת ומסודר, בדגש על סוגיות נפוצות שעולות במבחנים.

החוברות עדכניות לסמסטר א' תשפ"ב

החוברת עדכנית לסמסטר א' תשפ"ב

מחיר: 160 ₪

מכירה מוקדמת תתאפשר עד יום א' 12.12.21 בשעה 18:00 בלבד או עד גמר המלאי!


איסוף החוברות יעשה ממשרדי אקסטרא לאחר 7 ימי עסקים ממועד הרכישה (חיים לבנון 30, ימים א'-ה' 09:00-18:00)

מכירה מוקדמת- מארז כימיה כללית ואנליטית + מתמטיקה א+ב לביולוגים + גנטיקה

חוברות הלימוד נועדו לארגן ולסכם את הנושאים הכלולים בקורס "כימיה כללית ואנליטית", "מתמטיקה א+ ב לביולוגים" ו- "גנטיקה כללית" למאגר ידע מקיף, מתומצת ומסודר, בדגש על סוגיות נפוצות שעולות במבחנים.

החוברות עדכניות לסמסטר א' תשפ"ב

החוברת עדכנית לסמסטר א' תשפ"ב

מחיר: 245 ₪

מכירה מוקדמת תתאפשר עד יום א' 12.12.21 בשעה 18:00 בלבד או עד גמר המלאי!


איסוף החוברות יעשה ממשרדי אקסטרא לאחר 7 ימי עסקים ממועד הרכישה (חיים לבנון 30, ימים א'-ה' 09:00-18:00)

מכירה מוקדמת- כימיה כללית ואנליטית

חוברות הלימוד נועדו לארגן ולסכם את הנושאים הכלולים בקורס "כימיה כללית ואנליטית" למאגר ידע מקיף, מתומצת ומסודר, בדגש על סוגיות נפוצות שעולות במבחנים.

חוברת העזר בכימיה כללית ואנליטית עוקבת באדיקות אחר הקורס כפי שמועבר בתואר הראשון של החוג לביולוגיה באוניברסיטת תל אביב והותאמה כך שתהיה אופטימלית להכנה למבחן סיום הקורס. החוברת כוללת סיכום של כלל החומר בקורס, בדגש על סוגיות נפוצות שעולות במבחנים, לפי פרקי הלימוד בסילבוס. כמו כן, כל פרק לימוד כולל שאלות אמריקאיות אשר רלוונטיות לפרק מתוך המבחנים של השנים האחרונות ועד לשנת הלימוד הקודמת תשפ״א מועד א׳ ומועד ב׳, וכן פתרונות מלאים ומפורטים לכל שאלה. כדי להצליח בקורס, יש לדעת לפתור את התרגילים השונים שנבחרו אשר מציגים טכניקות פתרון שונות, מעבר להבנת התיאוריה.

החוברת עדכנית לסמסטר א' תשפ"ב

מחיר: 85 ₪

מכירה מוקדמת תתאפשר עד יום א' 12.12.21 בשעה 18:00 בלבד או עד גמר המלאי!


איסוף החוברות יעשה ממשרדי אקסטרא לאחר 7 ימי עסקים ממועד הרכישה (חיים לבנון 30, ימים א'-ה' 09:00-18:00)

מכירה מוקדמת- מתמטיקה א+ב לביולוגים

חוברות הלימוד נועדו לארגן ולסכם את הנושאים הכלולים בקורס "מתמטיקה לביולוגים א׳״ וכן בקורס ״מתמטיקה לביולגים ב׳״ יחדיו, למאגר ידע מקיף, מתומצת ומסודר, בדגש על סוגיות נפוצות שעולות במבחנים.

חוברת עזר זו נועדה לסייע לסטודנט להתכונן למבחן בקורסים של "מתמטיקה לביולוגים" המועברים בחוג לביולוגיה, אוניברסיטת תל אביב, ומקיפה הן את הנושא "אלגברה לינארית" והן את "חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי". החוברת עוקבת אחר הקורסים האוניברסיטאיים, לפי סדר הלימוד, וכוללת סיכום מקיף של כלל החומר, שאלות לדוגמא פתורות במלואן, שאלות תרגול נוספות, ופתרונות מפורטים או סופיים. בנוסף, החוברת כוללת את כל השאלות ממבחני הקורס בשנים האחרונות ועד לשנה הקודמת, פתורות במלואן ובמפורט. חדש בתשפ״ב – עריכה ושיפור מספר פרקי לימוד, והוספת כלל השאלות ממועד א׳ ו-ב׳ של שנת תשפ"א עם פתרונות מלאים. מעודכן ומותאם לתכנית הלימודים החדשה לשנת תשפ"ב.

החוברת עדכנית לסמסטר א' תשפ"ב

מחיר: 85 ₪

מכירה מוקדמת תתאפשר עד יום א' 12.12.21 בשעה 18:00 בלבד או עד גמר המלאי!


איסוף החוברות יעשה ממשרדי אקסטרא לאחר 7 ימי עסקים ממועד הרכישה (חיים לבנון 30, ימים א'-ה' 09:00-18:00)

מכירה מוקדמת- גנטיקה כללית

חוברת הלימוד נועדה לארגן ולסכם את הנושאים הכלולים בקורס ״גנטיקה כללית״ בפקולטה למדעי החיים, הנדרשים בכדי לעבור את המבחן בהצלחה.

חוברת העזר, בנויה על בסיס סילבוס הקורס והותאמה כך שתלמד את כל המידע הדרוש להצלחה במבחן סיום הקורס.
החוברת מכילה סיכום של כלל החומר הנדרש לבחינה, תרגולים ושאלות מתוך ספר הקורס, במהדורתו העדכנית- An Introduction to Genetic Analysis 11th Edition, Kindle Edition
בנוסף, החוברת כוללת שאלות מתוך מבחנים של השנים האחרונות עם פתרונות מלאים והסברים, כולל פתרון מלא של מועד ב' 2020 ושאלות נבחרות ממועד א׳ 2021
בסיס ההצלחה במבחן מסוג זה הינו הבנת תהליכים, ולאו דווקא שינון. החוברת מעבירה את הסטודנטים מסלול למידה שמטרתו הבנת החומר ודרך הפתרון.

החוברת עדכנית לסמסטר א' תשפ"ב

מחיר: 85 ₪

מכירה מוקדמת תתאפשר עד יום א' 12.12.21 בשעה 18:00 בלבד או עד גמר המלאי!


איסוף החוברות יעשה ממשרדי אקסטרא לאחר 7 ימי עסקים ממועד הרכישה (חיים לבנון 30, ימים א'-ה' 09:00-18:00)