כימיה כללית ואנליטית

חוברת הלימוד נועדה לארגן ולסכם את הנושאים הכלולים בקורס "כימיה כללית ואנליטית" למאגר ידע מקיף, מתומצת ומסודר, בדגש על סוגיות נפוצות שעולות במבחנים.

חוברת זו נועדה לסייע לסטודנט להתמצא בנבכי הקורס "כימיה כללית ואנליטית" המועבר ע"י דר' יוסף צפדיה בחוג לביולוגיה, אוניברסיטת תל אביב. החוברת עוקבת באדיקות אחר הקורס האוניברסיטאי, סדר הפרקים בחוברת זהה לסדר הלימוד בקורס, אך החומר בחוברת הותאם כך שתהיה אופטימלית להכנה למבחן סיום הקורס. כל פרק לימוד כולל בתוכו שאלות אמריקאיות ופתוחות הרלוונטיות לפרק, מתוך המבחנים של השנים האחרונות שפורסמו על ידי הקורס האוניברסיטאי. פתרונות מלאים ומנומקים לשאלות מופיעות בחוברת הפתרונות, בעזרתן ניתן לרכוש טכניקות פתרון שונות ולהכיר מגוון "מלכודות" נפוצות שנהוג להניח בשאלות שונות. להערות, תהיות ותיקונים ניתן לפנות לדוא"ל של המחבר המופיע בהקדמת החוברת.

החוברת עדכנית לסמסטר א' תשע"ט

מחיר: ₪95 לסטודנט

איסוף החוברת יעשה ממשרדי אקסטרא לאחר 7 ימי עסקים ממועד הרכישה.
ניתן לרכוש גם בטלפון: 03-6225333

מתמטיקה לביולוגים

חוברת הלימוד נועדה לארגן ולסכם את הנושאים הכלולים בקורס "מתמטיקה לביולוגים" למאגר ידע מקיף, מתומצת ומסודר, בדגש על סוגיות נפוצות שעולות במבחנים.

חוברת הקורס, הכוללת את אלגברה ליניארית וחדו"א, נועדה לסייע לסטודנט להתכונן למבחן בקורס "מתמטיקה לביולוגים" המועבר בחוג לביולוגיה, אוניברסיטת תל אביב. החוברת עוקבת אחר הקורס האוניברסיטאי, לפי סדר הלימוד, וכוללת סיכום מקיף של כלל החומר, שאלות לדוגמא פתורות במלואן, שאלות תרגול בכל נושא ופתרונות מפורטים או סופיים. להערות, תהיות ותיקונים ניתן לפנות לדוא"ל של המחברים המופיע בהקדמת החוברת.

החוברת עדכנית לסמסטר א' תשע"ט

מחיר: ₪95 לסטודנט

איסוף החוברת יעשה ממשרדי אקסטרא לאחר 7 ימי עסקים ממועד הרכישה.
ניתן לרכוש גם בטלפון: 03-6225333