חוברות עזר בכימיה אורגנית+ כימיה פיסיקלית+ סטטיסטיקה לביולוגים

חוברות הלימוד נועדו לארגן ולסכם את הנושאים הכלולים בקורס "כימיה אורגנית", "כימיה פיסיקלית" ו-"סטטיסטיקה לביולוגים" למאגר ידע מקיף, מתומצת ומסודר, בדגש על סוגיות נפוצות שעולות במבחנים

החוברות עדכניות לסמסטר ב' תשע"ט

מחיר: ₪170 לסטודנט

איסוף החוברות יעשה ממשרדי אקסטרא לאחר 7 ימי עסקים ממועד הרכישה (חיים לבנון 30, ימים א'-ה' 09:00-18:00)
ניתן לרכוש גם בטלפון: 03-6225333 (רכישה טלפונית כרוכה בעמלה של 5 ש"ח)

חוברות עזר בכימיה אורגנית+ כימיה פיסיקלית

חוברות הלימוד נועדו לארגן ולסכם את הנושאים הכלולים בקורס "כימיה אורגנית" ו-"כימיה פיסיקלית" למאגר ידע מקיף, מתומצת ומסודר, בדגש על סוגיות נפוצות שעולות במבחנים

החוברות עדכניות לסמסטר ב' תשע"ט

מחיר: ₪120 לסטודנט

איסוף החוברות יעשה ממשרדי אקסטרא לאחר 7 ימי עסקים ממועד הרכישה (חיים לבנון 30, ימים א'-ה' 09:00-18:00)
ניתן לרכוש גם בטלפון: 03-6225333 (רכישה טלפונית כרוכה בעמלה של 5 ש"ח)

כימיה אורגנית

חוברת הלימוד נועדה לארגן ולסכם את הנושאים הכלולים בקורס "כימיה אורגנית" למאגר ידע מקיף, מתומצת ומסודר, בדגש על סוגיות נפוצות שעולות במבחנים

חוברת העזר בכימיה אורגנית עוקבת באדיקות אחר הקורס כפי שמועבר בתואר הראשון של החוג לביולוגיה באוניברסיטת תל אביב ע"י דר' יוסף צפדיה, והותאמה כך שתהיה אופטימלית להכנה למבחן סיום הקורס. היא כוללת סיכום נרחב של כלל הריאקציות והמנגנונים בקורס בדגש על סוגיות נפוצות שעולות במבחנים. כל פרק לימוד כולל בתוכו שאלות אמריקאיות, שאלות מנגנונים ושאלות סינתזה הרלוונטיות לפרק, מתוך המבחנים של השנים האחרונות. כדי להצליח במבחן, יש לדעת לפתור תרגילים מסוגים שונים ולרכוש טכניקות פתרון שונות, מעבר להבנת התיאוריה. מכאן, מומלץ להתבונן בפתרונות המצורפים לחוברת כדי להכיר טכניקות רבות שייתכן שלא הכרתם לפני כן.

החוברת עדכנית לסמסטר ב' תשע"ט

מחיר: ₪75 לסטודנט

איסוף החוברות יעשה ממשרדי אקסטרא לאחר 7 ימי עסקים ממועד הרכישה (חיים לבנון 30, ימים א'-ה' 09:00-18:00)
ניתן לרכוש גם בטלפון: 03-6225333

כימיה פיסיקלית

חוברת הלימוד נועדה לארגן ולסכם את הנושאים הכלולים בקורס "כימיה פיסיקלית" למאגר ידע מקיף, מתומצת ומסודר, בדגש על סוגיות נפוצות שעולות במבחנים

חוברת העזר בכימיה פיזיקלית נועדה לסייע לסטודנט להתמצא בנבכי הקורס "כימיה פיזיקלית" המועבר על ידי דר' יוסף צפדיה בחוג לביולוגיה, אוניברסיטת תל אביב. החוברת עוקבת באדיקות אחר הקורס האוניברסיטאי. סדר הפרקים בחוברת זהה לסדר הלימוד בקורס, אך החומר בחוברת הותאם כך שיהיה אופטימלי להכנה למבחן סיום הקורס. כל פרק לימוד כולל בתוכו שאלות אמריקאיות ופתוחות הרלוונטיות לפרק, מתוך המבחנים של דר' צפדיה שפורסמו על ידי הקורס האוניברסיטאי. בחוברת מופיעים פתרונות מלאים ומנומקים לשאלות, בעזרתם ניתן לרכוש טכניקות פתרון שונות ולהכיר מגוון מסיחים נפוצים.

החוברת עדכנית לסמסטר ב' תשע"ט

מחיר: ₪60 לסטודנט

איסוף החוברות יעשה ממשרדי אקסטרא לאחר 7 ימי עסקים ממועד הרכישה (חיים לבנון 30, ימים א'-ה' 09:00-18:00)
ניתן לרכוש גם בטלפון: 03-6225333 (רכישה טלפונית כרוכה בעמלה של 5 ש"ח)

סטטיסטיקה לביולוגים

חוברת הלימוד נועדה לארגן ולסכם את הנושאים הכלולים בקורס "סטטיסטיקה לביולוגים" למאגר ידע מקיף, מתומצת ומסודר, בדגש על סוגיות נפוצות שעולות במבחנים

חוברת העזר בסטטיסטיקה לביולוגים נועדה לסייע לסטודנט להתמצא בנבכי הקורס "סטטיסטיקה לביולוגים" בחוג לביולוגיה, אוניברסיטת תל אביב. החוברת עוקבת באדיקות אחר הקורס האוניברסיטאי, סדר הפרקים בחוברת זהה לסדר הלימוד בקורס, אך החומר בחוברת הותאם כך שתהיה אופטימלית להכנה למבחן סיום הקורס. כל פרק לימוד כולל בתוכו שאלות אמריקאיות הרלוונטיות לפרק, מתוך המבחנים שפורסמו על ידי הקורס האוניברסיטאי. בחוברת מופיעים פתרונות מלאים ומנומקים לשאלות, בעזרתם ניתן לרכוש טכניקות פתרון שונות ולהכיר מגוון מסיחים נפוצים.

החוברת עדכנית לסמסטר ב' תשע"ט

מחיר: ₪60 לסטודנט

איסוף החוברות יעשה ממשרדי אקסטרא לאחר 7 ימי עסקים ממועד הרכישה (חיים לבנון 30, ימים א'-ה' 09:00-18:00)
ניתן לרכוש גם בטלפון: 03-6225333

כימיה כללית ואנליטית

חוברת הלימוד נועדה לארגן ולסכם את הנושאים הכלולים בקורס "כימיה כללית ואנליטית" למאגר ידע מקיף, מתומצת ומסודר, בדגש על סוגיות נפוצות שעולות במבחנים.

ניתן לרכוש את החוברת לקראת מועד ב'!

חוברת זו נועדה לסייע לסטודנט להתמצא בנבכי הקורס "כימיה כללית ואנליטית" המועבר ע"י דר' יוסף צפדיה בחוג לביולוגיה, אוניברסיטת תל אביב. החוברת עוקבת באדיקות אחר הקורס האוניברסיטאי, סדר הפרקים בחוברת זהה לסדר הלימוד בקורס, אך החומר בחוברת הותאם כך שתהיה אופטימלית להכנה למבחן סיום הקורס. כל פרק לימוד כולל בתוכו שאלות אמריקאיות ופתוחות הרלוונטיות לפרק, מתוך המבחנים של השנים האחרונות שפורסמו על ידי הקורס האוניברסיטאי. פתרונות מלאים ומנומקים לשאלות מופיעות בחוברת הפתרונות, בעזרתן ניתן לרכוש טכניקות פתרון שונות ולהכיר מגוון "מלכודות" נפוצות שנהוג להניח בשאלות שונות. להערות, תהיות ותיקונים ניתן לפנות לדוא"ל של המחבר המופיע בהקדמת החוברת.

החוברת עדכנית לסמסטר א' תשע"ט

מחיר: ₪95 לסטודנט

איסוף החוברת יעשה ממשרדי אקסטרא לאחר 7 ימי עסקים ממועד הרכישה (חיים לבנון 30, ימים א'-ה' 09:00-18:00)
ניתן לרכוש גם בטלפון: 03-6225333