כימיה אורגנית

חוברת הלימוד נועדה לארגן ולסכם את הנושאים הכלולים בקורס "כימיה אורגנית" למאגר ידע מקיף, מתומצת ומסודר, בדגש על סוגיות נפוצות שעולות במבחנים

חדש במהדורת תש"פ: שאלות ופתרונות ממועדי א' וב' 2019, פרק לימוד מלא בנושא "אמינים", ריענון הפרק "קטונים ואלדהידים", תיקוני טעויות ועימוד, סיכומים חדשים ל"סינתזות" ו"מנגנונים", ועוד!

חוברת העזר בכימיה אורגנית עוקבת באדיקות אחר הקורס כפי שמועבר בתואר הראשון של החוג לביולוגיה באוניברסיטת תל-אביב על ידי דר' יוסף צפדיה, והותאמה כך שתהיה אופטימלית להכנה למבחן סיום הקורס. היא כוללת סיכום נרחב של החומר בקורס, פירוט של ריאקציות ומנגנונים, ודגש על סוגיות נפוצות שעולות במבחנים. כל פרק לימוד בחוברת כולל בתוכו הסברים מלאים של נושא הלימוד, וכן שאלות אמריקאיות, שאלות מנגנונים ושאלות סינתזה הרלוונטיות לפרק, מתוך המבחנים של השנים האחרונות. כמו כן, בסוף החוברת תוכלו למצוא פתרונות מלאים לשאלות על סינתזות ומנגנונים, ופתרונות סופיים לשאלות האמריקאיות.

שימו לב – החוברת אינה כוללת את פרק הלימוד בנושא "ספקטרוסקופיה".

 

החוברת עדכנית לסמסטר ב' תש"פ

מחיר: 75 ש"ח לסטודנט

איסוף עצמי ממשרדי אקסטרא-

באופציית האיסוף העצמי, ניתן להגיע לאסוף את החוברות ממשרדי אקסטרא- קמפוס שנקר הנדסאים, חיים לבנון 30 ת"א, 7 ימי עסקים לאחר הרכישה.

 


135₪ לסטודנט

 

המחיר כולל דמי משולח לכל חלקי הארץ

תוך יום עסקים יישלח קישור לקובץ למילוי פרטי המשלוח

באופציית המשלוח, החוברות יסופקו ע"י שליח תוך 7 ימי עסקים ממועד הרכישה. על אף האמור, ככל ותוגבל האפשרות לספק את החוברות בתווך המועדים כאמור, לרבות בשל מגבלות שיוטלו במסגרת תקנות שעת חירום על ספקי החוברות, הן תשלחנה תוך 4 ימי עסקים מיום שבו ההנחיות תאפשרנה את אספקתן

כימיה פיסיקלית

חוברת הלימוד נועדה לארגן ולסכם את הנושאים הכלולים בקורס "כימיה פיסיקלית" למאגר ידע מקיף, מתומצת ומסודר, בדגש על סוגיות נפוצות שעולות במבחנים

חדש במהדורת תש"פ: שאלות ופתרונות נוספים ומפורטים, הסברים מעודכנים ותיקוני טעויות.

חוברת העזר בכימיה פיזיקלית נועדה לסייע לסטודנט להתמצא בנבכי הקורס "כימיה פיזיקלית" המועבר על ידי דר' יוסף צפדיה בחוג לביולוגיה, אוניברסיטת תל אביב. החוברת עוקבת באדיקות אחר הקורס האוניברסיטאי. סדר הפרקים בחוברת זהה לסדר הלימוד בקורס, אך החומר בחוברת הותאם כך שיהיה אופטימלי להכנה למבחן סיום הקורס. כל פרק לימוד כולל בתוכו שאלות אמריקאיות ופתוחות הרלוונטיות לפרק, מתוך המבחנים של דר' צפדיה שפורסמו על ידי הקורס האוניברסיטאי. בחוברת מופיעים פתרונות מלאים ומנומקים לשאלות, בעזרתם ניתן לרכוש טכניקות פתרון שונות ולהכיר מגוון מסיחים נפוצים.

החוברת עדכנית לסמסטר ב' תש"פ

מחיר: ₪60 לסטודנט

איסוף עצמי ממשרדי אקסטרא-

באופציית האיסוף העצמי, ניתן להגיע לאסוף את החוברות ממשרדי אקסטרא- קמפוס שנקר הנדסאים, חיים לבנון 30 ת"א, 7 ימי עסקים לאחר הרכישה.

 


₪120 לסטודנט

המחיר כולל דמי משולח לכל חלקי הארץ

תוך יום עסקים יישלח קישור לקובץ למילוי פרטי המשלוח

באופציית המשלוח החוברות יסופקו ע"י שליח תוך 7 ימי עסקים ממועד הרכישה. על אף האמור, ככל ותוגבל האפשרות לספק את החוברות בתווך המועדים כאמור, לרבות בשל מגבלות שיוטלו במסגרת תקנות שעת חירום על ספקי החוברות, הן תשלחנה תוך 4 ימי עסקים מיום שבו ההנחיות תאפשרנה את אספקתן

סטטיסטיקה לביולוגים

חוברת הלימוד נועדה לארגן ולסכם את הנושאים הכלולים בקורס "סטטיסטיקה לביולוגים" למאגר ידע מקיף, מתומצת ומסודר, בדגש על סוגיות נפוצות שעולות במבחנים

חדש במהדורת תש"פ: שאלות ופתרונות נוספים ומפורטים, הסברים מעודכנים ותיקוני טעויות.

חוברת העזר בסטטיסטיקה לביולוגים נועדה לסייע לסטודנט להתמצא בנבכי הקורס "סטטיסטיקה לביולוגים" בחוג לביולוגיה, אוניברסיטת תל אביב. החוברת עוקבת באדיקות אחר הקורס האוניברסיטאי, סדר הפרקים בחוברת זהה לסדר הלימוד בקורס, אך החומר בחוברת הותאם כך שתהיה אופטימלית להכנה למבחן סיום הקורס. כל פרק לימוד כולל בתוכו שאלות אמריקאיות הרלוונטיות לפרק, מתוך המבחנים שפורסמו על ידי הקורס האוניברסיטאי. בחוברת מופיעים פתרונות מלאים ומנומקים לשאלות, בעזרתם ניתן לרכוש טכניקות פתרון שונות ולהכיר מגוון מסיחים נפוצים.

החוברת עדכנית לסמסטר ב' תש"פ

מחיר: ₪60 לסטודנט

איסוף עצמי ממשרדי אקסטרא-

באופציית האיסוף העצמי, ניתן להגיע לאסוף את החוברות ממשרדי אקסטרא- קמפוס שנקר הנדסאים, חיים לבנון 30 ת"א, 7 ימי עסקים לאחר הרכישה.

 


₪120 לסטודנט

המחיר כולל דמי משולח לכל חלקי הארץ

תוך יום עסקים יישלח קישור לקובץ למילוי פרטי המשלוח

החוברות יסופקו ע"י שליח תוך 7 ימי עסקים ממועד הרכישה. על אף האמור, ככל ותוגבל האפשרות לספק את החוברות בתווך המועדים כאמור, לרבות בשל מגבלות שיוטלו במסגרת תקנות שעת חירום על ספקי החוברות, הן תשלחנה תוך 4 ימי עסקים מיום שבו ההנחיות תאפשרנה את אספקתן

סט חוברות- כימיה אורגנית + כימיה פיסיקלית + סטטיסטיקה לביולוגים

חוברות הלימוד נועדו לארגן ולסכם את הנושאים הכלולים בקורס "כימיה אורגנית", "כימיה פיסיקלית" ו-"סטטיסטיקה לביולוגים" למאגר ידע מקיף, מתומצת ומסודר, בדגש על סוגיות נפוצות שעולות במבחנים

החוברות עדכניות לסמסטר ב' תש"פ

מחיר: ₪170 לסטודנט

איסוף עצמי ממשרדי אקסטרא-

באופציית האיסוף העצמי, ניתן להגיע לאסוף את החוברות ממשרדי אקסטרא- קמפוס שנקר הנדסאים, חיים לבנון 30 ת"א, 7 ימי עסקים לאחר הרכישה.

 


₪230 לסטודנט

המחיר כולל דמי משולח לכל חלקי הארץ

תוך יום עסקים יישלח קישור לקובץ למילוי פרטי המשלוח

החוברות יסופקו ע"י שליח תוך 7 ימי עסקים ממועד הרכישה. על אף האמור, ככל ותוגבל האפשרות לספק את החוברות בתווך המועדים כאמור, לרבות בשל מגבלות שיוטלו במסגרת תקנות שעת חירום על ספקי החוברות, הן תשלחנה תוך 4 ימי עסקים מיום שבו ההנחיות תאפשרנה את אספקתן

סט חוברות- כימיה אורגנית + כימיה פיסיקלית

חוברות הלימוד נועדו לארגן ולסכם את הנושאים הכלולים בקורס "כימיה אורגנית" ו-"כימיה פיסיקלית" למאגר ידע מקיף, מתומצת ומסודר, בדגש על סוגיות נפוצות שעולות במבחנים

החוברות עדכניות לסמסטר ב' תש"פ

מחיר: ₪120 לסטודנט

איסוף עצמי ממשרדי אקסטרא-

באופציית האיסוף העצמי, ניתן להגיע לאסוף את החוברות ממשרדי אקסטרא- קמפוס שנקר הנדסאים, חיים לבנון 30 ת"א, 7 ימי עסקים לאחר הרכישה.

 


₪180 לסטודנט

המחיר כולל דמי משולח לכל חלקי הארץ

תוך יום עסקים יישלח קישור לקובץ למילוי פרטי המשלוח

החוברות יסופקו ע"י שליח תוך 7 ימי עסקים ממועד הרכישה. על אף האמור, ככל ותוגבל האפשרות לספק את החוברות בתווך המועדים כאמור, לרבות בשל מגבלות שיוטלו במסגרת תקנות שעת חירום על ספקי החוברות, הן תשלחנה תוך 4 ימי עסקים מיום שבו ההנחיות תאפשרנה את אספקתן