כימיה אורגנית

חוברת הלימוד נועדה לארגן ולסכם את הנושאים הכלולים בקורס "כימיה אורגנית" למאגר ידע מקיף, מתומצת ומסודר, בדגש על סוגיות נפוצות שעולות במבחנים

חדש במהדורת תש"פ: שאלות ופתרונות ממועדי א' וב' 2019, פרק לימוד מלא בנושא "אמינים", ריענון הפרק "קטונים ואלדהידים", תיקוני טעויות ועימוד, סיכומים חדשים ל"סינתזות" ו"מנגנונים", ועוד!

חוברת העזר בכימיה אורגנית עוקבת באדיקות אחר הקורס כפי שמועבר בתואר הראשון של החוג לביולוגיה באוניברסיטת תל-אביב על ידי דר' יוסף צפדיה, והותאמה כך שתהיה אופטימלית להכנה למבחן סיום הקורס. היא כוללת סיכום נרחב של החומר בקורס, פירוט של ריאקציות ומנגנונים, ודגש על סוגיות נפוצות שעולות במבחנים. כל פרק לימוד בחוברת כולל בתוכו הסברים מלאים של נושא הלימוד, וכן שאלות אמריקאיות, שאלות מנגנונים ושאלות סינתזה הרלוונטיות לפרק, מתוך המבחנים של השנים האחרונות. כמו כן, בסוף החוברת תוכלו למצוא פתרונות מלאים לשאלות על סינתזות ומנגנונים, ופתרונות סופיים לשאלות האמריקאיות.

 

החוברת עדכנית לסמסטר ב' תש"פ

מחיר: 135₪ לסטודנט

המחיר כולל דמי משולח לכל חלקי הארץ

 

תוך יום עסקים יישלח קישור לקובץ למילוי פרטי המשלוח

 


החוברות יסופקו ע"י שליח תוך 7 ימי עסקים ממועד הרכישה. על אף האמור, ככל ותוגבל האפשרות לספק את החוברות בתווך המועדים כאמור, לרבות בשל מגבלות שיוטלו במסגרת תקנות שעת חירום על ספקי החוברות, הן תשלחנה תוך 4 ימי עסקים מיום שבו ההנחיות תאפשרנה את אספקתן

כימיה פיסיקלית

חוברת הלימוד נועדה לארגן ולסכם את הנושאים הכלולים בקורס "כימיה פיסיקלית" למאגר ידע מקיף, מתומצת ומסודר, בדגש על סוגיות נפוצות שעולות במבחנים

חדש במהדורת תש"פ: שאלות ופתרונות נוספים ומפורטים, הסברים מעודכנים ותיקוני טעויות.

חוברת העזר בכימיה פיזיקלית נועדה לסייע לסטודנט להתמצא בנבכי הקורס "כימיה פיזיקלית" המועבר על ידי דר' יוסף צפדיה בחוג לביולוגיה, אוניברסיטת תל אביב. החוברת עוקבת באדיקות אחר הקורס האוניברסיטאי. סדר הפרקים בחוברת זהה לסדר הלימוד בקורס, אך החומר בחוברת הותאם כך שיהיה אופטימלי להכנה למבחן סיום הקורס. כל פרק לימוד כולל בתוכו שאלות אמריקאיות ופתוחות הרלוונטיות לפרק, מתוך המבחנים של דר' צפדיה שפורסמו על ידי הקורס האוניברסיטאי. בחוברת מופיעים פתרונות מלאים ומנומקים לשאלות, בעזרתם ניתן לרכוש טכניקות פתרון שונות ולהכיר מגוון מסיחים נפוצים.

החוברת עדכנית לסמסטר ב' תש"פ

מחיר: ₪120 לסטודנט

המחיר כולל דמי משולח לfk חלקי הארץ

 

תוך יום עסקים יישלח קישור לקובץ למילוי פרטי המשלוח


החוברות יסופקו ע"י שליח תוך 7 ימי עסקים ממועד הרכישה. על אף האמור, ככל ותוגבל האפשרות לספק את החוברות בתווך המועדים כאמור, לרבות בשל מגבלות שיוטלו במסגרת תקנות שעת חירום על ספקי החוברות, הן תשלחנה תוך 4 ימי עסקים מיום שבו ההנחיות תאפשרנה את אספקתן

סטטיסטיקה לביולוגים

חוברת הלימוד נועדה לארגן ולסכם את הנושאים הכלולים בקורס "סטטיסטיקה לביולוגים" למאגר ידע מקיף, מתומצת ומסודר, בדגש על סוגיות נפוצות שעולות במבחנים

חדש במהדורת תש"פ: שאלות ופתרונות נוספים ומפורטים, הסברים מעודכנים ותיקוני טעויות.

חוברת העזר בסטטיסטיקה לביולוגים נועדה לסייע לסטודנט להתמצא בנבכי הקורס "סטטיסטיקה לביולוגים" בחוג לביולוגיה, אוניברסיטת תל אביב. החוברת עוקבת באדיקות אחר הקורס האוניברסיטאי, סדר הפרקים בחוברת זהה לסדר הלימוד בקורס, אך החומר בחוברת הותאם כך שתהיה אופטימלית להכנה למבחן סיום הקורס. כל פרק לימוד כולל בתוכו שאלות אמריקאיות הרלוונטיות לפרק, מתוך המבחנים שפורסמו על ידי הקורס האוניברסיטאי. בחוברת מופיעים פתרונות מלאים ומנומקים לשאלות, בעזרתם ניתן לרכוש טכניקות פתרון שונות ולהכיר מגוון מסיחים נפוצים.

החוברת עדכנית לסמסטר ב' תש"פ

מחיר: ₪120 לסטודנט

המחיר כולל דמי משולח לכל חלקי הארץ

 

תוך יום עסקים יישלח קישור לקובץ למילוי פרטי המשלוח


החוברות יסופקו ע"י שליח תוך 7 ימי עסקים ממועד הרכישה. על אף האמור, ככל ותוגבל האפשרות לספק את החוברות בתווך המועדים כאמור, לרבות בשל מגבלות שיוטלו במסגרת תקנות שעת חירום על ספקי החוברות, הן תשלחנה תוך 4 ימי עסקים מיום שבו ההנחיות תאפשרנה את אספקתן

סט חוברות- כימיה אורגנית + כימיה פיסיקלית + סטטיסטיקה לביולוגים

חוברות הלימוד נועדו לארגן ולסכם את הנושאים הכלולים בקורס "כימיה אורגנית", "כימיה פיסיקלית" ו-"סטטיסטיקה לביולוגים" למאגר ידע מקיף, מתומצת ומסודר, בדגש על סוגיות נפוצות שעולות במבחנים

החוברות עדכניות לסמסטר ב' תש"פ

מחיר: ₪230 לסטודנט

המחיר כולל דמי משולח לכל חלקי הארץ

 

תוך יום עסקים יישלח קישור לקובץ למילוי פרטי המשלוח


החוברות יסופקו ע"י שליח תוך 7 ימי עסקים ממועד הרכישה. על אף האמור, ככל ותוגבל האפשרות לספק את החוברות בתווך המועדים כאמור, לרבות בשל מגבלות שיוטלו במסגרת תקנות שעת חירום על ספקי החוברות, הן תשלחנה תוך 4 ימי עסקים מיום שבו ההנחיות תאפשרנה את אספקתן

סט חוברות- כימיה אורגנית + כימיה פיסיקלית

חוברות הלימוד נועדו לארגן ולסכם את הנושאים הכלולים בקורס "כימיה אורגנית" ו-"כימיה פיסיקלית" למאגר ידע מקיף, מתומצת ומסודר, בדגש על סוגיות נפוצות שעולות במבחנים

החוברות עדכניות לסמסטר ב' תש"פ

מחיר: ₪180 לסטודנט

המחיר כולל דמי משולח לכל חלקי הארץ

 

תוך יום עסקים יישלח קישור לקובץ למילוי פרטי המשלוח


החוברות יסופקו ע"י שליח תוך 7 ימי עסקים ממועד הרכישה. על אף האמור, ככל ותוגבל האפשרות לספק את החוברות בתווך המועדים כאמור, לרבות בשל מגבלות שיוטלו במסגרת תקנות שעת חירום על ספקי החוברות, הן תשלחנה תוך 4 ימי עסקים מיום שבו ההנחיות תאפשרנה את אספקתן

כימיה כללית ואנליטית

חוברות הלימוד נועדו לארגן ולסכם את הנושאים הכלולים בקורס "כימיה כללית ואנליטית" למאגר ידע מקיף, מתומצת ומסודר, בדגש על סוגיות נפוצות שעולות במבחנים.

חוברת העזר בכימיה כללית ואנליטית עוקבת באדיקות אחר הקורס כפי שמועבר בתואר הראשון של החוג לביולוגיה באוניברסיטת תל אביב והותאמה כך שתהיה אופטימלית להכנה למבחן סיום הקורס. היא כוללת סיכום של כלל החומר בקורס, בדגש על סוגיות נפוצות שעולות במבחנים, לפי פרקי הלימוד בסילבוס. כמו כן, כל פרק לימוד כולל שאלות אמריקאיות ושאלות פתוחות הרלוונטיות לפרק מתוך המבחנים של השנים האחרונות ועד לשנת הלימוד הקודמת, וכן פתרונות מלאים ומפורטים לכל שאלה. כדי להצליח בקורס, יש לדעת לפתור תרגילים מסוגים שונים ולרכוש טכניקות פתרון שונות, מעבר להבנת התיאוריה. מכאן, מומלץ להתבונן בפתרונות המפורטים המצורפים לחוברת כדי להכיר טכניקות רבות הנחוצות להצלחה במבחן. חדש במהדורת תש"פ – הוסף פרק לימוד מלא, הכולל שאלות ופתרונות מלאים, בנושא "אורביטלים מולקולריים"!

החוברת עדכנית לסמסטר א' תש"פ

מחיר: 155₪ לסטודנט

המחיר כולל דמי משולח לכל חלקי הארץ

 

תוך יום עסקים יישלח קישור לקובץ למילוי פרטי המשלוח


החוברות יסופקו ע"י שליח תוך 7 ימי עסקים ממועד הרכישה. על אף האמור, ככל ותוגבל האפשרות לספק את החוברות בתווך המועדים כאמור, לרבות בשל מגבלות שיוטלו במסגרת תקנות שעת חירום על ספקי החוברות, הן תשלחנה תוך 4 ימי עסקים מיום שבו ההנחיות תאפשרנה את אספקתן

מתמטיקה לביולוגים

חוברות הלימוד נועדו לארגן ולסכם את הנושאים הכלולים בקורס "מתמטיקה לביולוגים" למאגר ידע מקיף, מתומצת ומסודר, בדגש על סוגיות נפוצות שעולות במבחנים.

חוברת עזר זו נועדה לסייע לסטודנט להתכונן למבחן בקורס "מתמטיקה לביולוגים" המועבר בחוג לביולוגיה, אוניברסיטת תל אביב, ומקיפה הן את הנושא "אלגברה לינארית" והן את "חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי". החוברת עוקבת אחר הקורס האוניברסיטאי, לפי סדר הלימוד, וכוללת סיכום מקיף של כלל החומר, שאלות לדוגמא פתורות במלואן, שאלות תרגול נוספות, ופתרונות מפורטים או סופיים. בנוסף, החוברת כוללת את כל השאלות ממבחני הקורס בשנים האחרונות ועד לשנה הקודמת, פתורות במלואן ובמפורט.

החוברת עדכנית לסמסטר א' תש"פ

מחיר: 155₪ לסטודנט

המחיר כולל דמי משולח לכל חלקי הארץ

 

תוך יום עסקים יישלח קישור לקובץ למילוי פרטי המשלוח


החוברות יסופקו ע"י שליח תוך 7 ימי עסקים ממועד הרכישה. על אף האמור, ככל ותוגבל האפשרות לספק את החוברות בתווך המועדים כאמור, לרבות בשל מגבלות שיוטלו במסגרת תקנות שעת חירום על ספקי החוברות, הן תשלחנה תוך 4 ימי עסקים מיום שבו ההנחיות תאפשרנה את אספקתן

גנטיקה כללית

חוברת הלימוד נועדה לארגן ולסכם את הנושאים הכלולים בקורס ״גנטיקה כללית״ בפקולטה למדעי החיים, הנדרשים בכדי לעבור את המבחן בהצלחה.

חוברת העזר, בנויה על בסיס סילבוס הקורס והותאמה כך שתלמד את כל המידע הדרוש להצלחה במבחן סיום הקורס.
החוברת מכילה סיכום של כלל החומר הנדרש לבחינה, תרגולים ושאלות מתוך ספר הקורס, במהדורתו העדכנית- An Introduction to Genetic Analysis 11th Edition, Kindle Edition
בנוסף, החוברת כוללת שאלות מתוך מבחנים של השנים האחרונות עם פתרונות מלאים והסברים.
בסיס ההצלחה במבחן מסוג זה הינו הבנת תהליכים, ולאו דווקא שינון. החוברת מעבירה את הסטודנטים מסלול למידה שמטרתו הבנת החומר ודרך הפתרון.

החוברת עדכנית לסמסטר א' תש"פ

מחיר: 155 ₪ לסטודנט

המחיר כולל דמי משולח לכל חלקי הארץ

 

תוך יום עסקים יישלח קישור לקובץ למילוי פרטי המשלוח


החוברות יסופקו ע"י שליח תוך 7 ימי עסקים ממועד הרכישה. על אף האמור, ככל ותוגבל האפשרות לספק את החוברות בתווך המועדים כאמור, לרבות בשל מגבלות שיוטלו במסגרת תקנות שעת חירום על ספקי החוברות, הן תשלחנה תוך 4 ימי עסקים מיום שבו ההנחיות תאפשרנה את אספקתן