דרושים

באלגברה לינארית
מתרגל/ת לאלגברה לינארית
במתמטיקה בדידה
מתרגל/ת למתמטיקה בדידה
בתורת הפונקציות המרוכבות
מתרגל/ת לתורת הפונקציות המרוכבות 1
במבוא למחשבים לסטטיסטיקאים
מתרגל/ת למבוא למחשבים לסטטיסטיקאים
בסטטיסטיקה לפסיכולוגים א'
מתרגל/ת לסטטיסטיקה לפסיכולוגים
במודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול
מתרגל/ת למודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול
במשוואות דיפרנציאליות רגילות
מתרגל/ת למשוואות דיפרנציאליות רגילות
במשוואות דיפרנציאליות חלקיות
מתרגל/ת למשוואות דיפרנציאליות חלקיות
בשיטות מתמטיות להנדסה
מתרגל/ת לשיטות מתמטיות להנדסה
בביוסטטיסטיקה
מתרגל/ת לביוסטטיסטיקה
באנליזה למדעי הנתונים
מתרגל/ת לאנליזה למדעי הנתונים
במבוא לנוירוביולוגיה
מתרגל/ת למבוא לנוירוביולוגיה
במבוא לביולוגיה א'
מתרגל/ת למבוא לביולוגיה א'
דרוש\ה מרצה לפיזיולוגיה של המערכות
מתרגל\ת לפיזיולוגיה של המערכות
בביוסטטיסטיקה
מתרגל/ת לביוסטטיסטיקה
בגנומיקה חישובית
מתרגל/ת לגנומיקה חישובית
במבוא לביופיזיקה ופיזיולוגיה כללית
מתרגל/ת למבוא לביופיזיקה ופיזיולוגיה כללית
בכימיה כללית ואנליטית
מתרגל/ת לכימיה כללית ואנליטית
במבני נתונים ואלגוריתמים
מתרגל/ת למבני נתונים ואלגוריתמים
במשוואות דיפרנציאליות רגילות
מתרגל/ת למשוואות דיפרנציאליות רגילות
במשוואות דיפרנציאליות חלקיות
מתרגל/ת למשוואות דיפרנציאליות חלקיות
בשיטות מתמטיות להנדסה
מתרגל/ת לשיטות מתמטיות להנדסה
בגנומיקה חישובית
מתרגל/ת לגנומיקה חישובית
בתרמודינמיקה 2
מתרגל/ת לתרמודינמיקה 2
במכניקה קלאסית
מתרגל/ת למכניקה קלאסית
בססטטיסטיקה לכלכלנים
מתרגל/ת לסטטיסטיקה לכלכלנים א
ביסודות הכלכלה
מתרגל/ת ליסודות הכלכלה
במבוא לאקונומטריקה
מתרגל/ת למבוא לאקונומטריקה
בדוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות
מתרגל/ת לדוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדות
בסטטיסטיקה לפסיכולוגים א'
מתרגל/ת לסטטיסטיקה לפסיכולוגים
בפסיכולוגיה פיזיולוגית א'
מתרגל/ת לפסיכולוגיה פיזיולוגית
במודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול
מתרגל/ת למודלים סטטיסטיים ואנליטיים לניהול
מתעניינים במשרה?
השאירו פרטים, צרפו קורות חיים ונחזור אליכם במידה ורלוונטי. *שדות חובה