דרושים

מנהל עסקים – דרוש/ה מרצה לסטטיסטיקה
מנהל עסקים - דרוש/ה מרצה לסטטיסטיקה
הנדסה – דרוש/ה מרצה למכניקה קלאסית
הנדסה - דרוש/ה מרצה למכניקה קלאסית
הנדסה – דרוש/ה מרצה לשדות אלקטרומגנטיים
הנדסה - דרוש/ה מרצה לשדות אלקטרומגנטיים
הנדסה – דרוש/ה מרצה לפונקציות מרוכבות
הנדסה - דרוש/ה מרצה לפונקציות מרוכבות
חשבונאות – דרוש/ה מרצה לדוחות כספיים מאוחדים
חשבונאות - דרוש/ה מרצה לדוחות כספיים מאוחדים
ניהול – דרוש/ה מרצה ליסודות תורת ההחלטות
ניהול - דרוש/ה מרצה ליסודות תורת ההחלטות
הנדסה– דרוש/ה מרצה לאלגברה לינארית
הנדסה– דרוש/ה מרצה לאלגברה לינארית
מדויקים– דרוש/ה מרצה לחדו"א
מדויקים– דרוש/ה מרצה לחדו"א
הנדסה– דרוש/ה מרצה למכניקת הזורמים
הנדסה– דרוש/ה מרצה למכניקת הזורמים
הנדסה– דרוש/ה מרצה לשיטות מתמטיות 1 (חדו"א)
הנדסה– דרוש/ה מרצה לשיטות מתמטיות 1
הנדסה– דרוש/ה מרצה לפיזיקה קוואנטית ומצב מוצק
הנדסה– דרוש/ה מרצה לפיזיקה קוואנטית ומצב מוצק
מדויקים- דרוש/ה מרצה מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים
מדויקים- מבוא להסתברות לסטטיסטיקאים
מדויקים- דרוש/ה מרצה מודלים חישוביים למדעי המחשב
מדויקים- מודלים חישוביים למדעי המחשב
הנדסה– דרוש/ה מרצה לאנליזה הרמונית
הנדסה– דרוש/ה מרצה לאנליזה הרמונית
הנדסה– דרוש/ה מרצה למבוא למתמטיקה בדידה
הנדסה– דרוש/ה מרצה למבוא למתמטיקה בדידה
הנדסה– דרוש/ה מרצה לאותות אקראיים ורעש
הנדסה– דרוש/ה מרצה לאותות אקראיים ורעש
מדויקים- דרוש/ה מרצה לאלגוריתמים
מדויקים- אלגוריתמים
הנדסה– דרוש/ה מרצה לשיטות מתמטיות 2 (אלגברה לינארית)
הנדסה– דרוש/ה מרצה לשיטות מתמטיות 2
מדויקים– דרוש/ה מרצה לאלגברה לינארית
מדויקים– דרוש/ה מרצה לאלגברה לינארית
חינוך – דרוש/ה מרצה למתודולוגיה מחקרית א'
חינוך - דרוש/ה מרצה למתודולוגיה מחקרית א'
הנדסה – דרוש/ה מרצה לדינמיקה של גוף קשיח
הנדסה - דרוש/ה מרצה לדינמיקה של גוף קשיח
הנדסה – דרוש/ה מרצה למעגלים ומערכות לינאריות
הנדסה - דרוש/ה מרצה למעגלים ומערכות לינאריות
מדויקים– דרוש/ה מרצה למבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים
מדויקים– דרוש/ה מרצה למבוא לקומבינטוריקה ותורת הגרפים
מדויקים– דרוש/ה מרצה לשיטות בפיזיקה עיונית 1
מדויקים– דרוש/ה מרצה לשיטות בפיזיקה עיונית 1
הנדסה – דרוש/ה מרצה למבוא להסתברות וסטטיסטיקה
הנדסה - דרוש/ה מרצה למבוא להסתברות וסטטיסטיקה
חינוך – דרוש/ה מרצה לניתוח נתונים כמותי
חינוך - דרוש/ה מרצה לניתוח נתונים כמותי
מדויקים- דרוש/ה מרצה מבנה נתונים ואלגוריתמים לסטטיסטיקאים
מדויקים- מרצה מבנה נתונים ואלגוריתמים לסטטיסטיקאים
הנדסה – דרוש/ה מרצה לתרמודינמיקה 1
הנדסה - דרוש/ה מרצה לתרמודינמיקה 1
הנדסה – דרוש/ה מרצה לתרמודינמיקה 2
הנדסה - דרוש/ה מרצה לתרמודינמיקה 2
הנדסה – דרוש/ה מרצה למערכות לוגיות ספרתיות
הנדסה - דרוש/ה מרצה למערכות לוגיות ספרתיות
פסיכולוגיה – דרוש/ה מרצה לפסיכולוגיה פיזיולוגית א'
פסיכולוגיה - דרוש/ה מרצה לפסיכולוגיה פיזיולוגית א'
פסיכולוגיה – דרוש/ה מרצה למבוא לפסיכופתולוגיה
פסיכולוגיה - דרוש/ה מרצה למבוא לפסיכופתולוגיה
מדויקים – דרוש/ה מרצה לכימיה כללית 1 לכימאים
מדויקים - דרוש/ה מרצה לכימיה כללית 1 לכימאים
מדויקים – דרוש/ה מרצה לכימיה כללית 2 לכימאים
מדויקים - דרוש/ה מרצה לכימיה כללית 2 לכימאים
דרוש/ה מרצה לרוסית מדוברת
דרוש/ה מרצה לרוסית מדוברת
מרצה לקורס גרמנית מדוברת
דרוש/ה מרצה לגרמנית מדוברת
רכזת מערך אקדמי
רכזת מערך אקדמי
מתעניינים במשרה?
השאירו פרטים, צרפו קורות חיים ונחזור אליכם במידה ורלוונטי. *שדות חובה