הנחות מילואים
אגודת הסטודנטים, כמי שתומכת בעידוד הסטודנטים לשרת במילואים, וכמי שמחוייבת לא רק לעודד אלא גם לתמוך בפועל- מעוניינת להציע סל הטבות אקדמי משמעותי שיקל על הסטודנטים בהשלמת החומר ובלמידה למבחנים. 
 

מהי ההטבה לה אני זכאי?

זכאות להנחות תחושב בהתאם למספר ימי המילואים שביצע הסטודנט במהלך תקופת הלימודים באותו סמסטר בו נלמד קורס העזר (לא כולל תקופת הבחינות של אותו סמסטר).
ההנחה תינתן עם הצגת אישור מילואים (ט' 3010).
את ההטבות ניתן לקבל בעת הרישום בפועל(לאחר שליחת הטופס) או רטרואקטיבית.
ניתן לפנות בבקשה להחזר רטרואקטיבי עד סוף הסמסטר העוקב לסמסטר בו נלמדו הקורסים.
 
 
א. קורסי עזר- הנחה דיפרנציאלית:
5-10 ימי מילואים, לא כולל חד יומי: 25% הנחה.
15- 11 ימי מילואים, לצורך המניין לא יחשבו יותר מ- 2 חד יומי: 40% הנחה.
16-20 ימי מילואים, לצורך המניין לא יחשבו יותר מ- 3 חד יומי: 55% הנחה. 
21 ימי מילואים ומעלה (על פי חוק סטודנט אמור לעשות עד 21 ימי מילואים)לצורך המניין לא יחשבו יותר מ- 4 חד יומי: 70% הנחה.
 
ב. מרתונים:
כל סטודנט שביצע מעל 5 ימי מילואים בסמסטר , לא כולל חד יומי, יהיה זכאי להשתתף במרתונים בחינם.
 
ג. חוגי העשרה:
כל סטודנט שביצע מעל 10 ימי מילואים בשנה , לא כולל חד יומי יקבל:
25 ₪ הנחה מקורסי העשרה שעלותם עד 300 ₪ כולל.
35 ₪ הנחה לחוגי העשרה שעלותם מעל 300 ₪.
 

מה עלי לעשות בכדי לקבל את ההטבה?

במידה והינך זכאי/ת להטבה יש לשלוח מייל בצירוף המסמכים שלהלן לכתובת xtra6@post.tau.ac.il:
א. העתק של טופס 3010 (אישור ימי מילואים) 
ב. מספר תעודת זהות
ג. מספר טלפון לחזרה
 
 

לצפייה בהטבות מילואים נוספות הניתנות על ידי אגודת הסטודנטים