מרצה: 
אלכס אולבינסקי

מידע על קורס פיזיקה 0 : 

מטרת הקורס הינה הכנה מיטבית למבחן שעתיד להתקיים בינואר.

סילבוס הקורס כולל: קינמטיקה, חוקי ניוטן, אנרגיה-עבודה, מתקף-תנע, אלקטרוסטטיקה, קבלים, מעגלי זרם ישר.

במהלך המפגשים ילמד הרקע התיאורטי, פתרון דוגמאות ושאלות ממבחנים קודמים.